Inwestycje celu publicznego - strona 159

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 6433

polskiej 800.000 euro, jednostki organizacyjne działające na podstawie: prawa bankowego, prawa o publicznym...

Porozumienie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

do „kontaktów organów publicznych z prywatnymi, mającymi na celu uzyskanie dóbr i usług o cechach użyteczności...

Pojęcie i geneza nauki administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2065

zmierzającej w określonym celu dla zaspokojenia potrzeb (potrzeby publiczne - zbiorowe, albo prywatne...

Prawo karne - ogólne wiadomości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

określających kompetencje organów władzy publicznej do orzekania sankcji karnych wobec sprawców określonych...