Inwestycje celu publicznego - strona 156

Pomoc państwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

, regionalnych i lokalnych, ale także wsparcie udzielane firmom przez przedsiębiorstwa publiczne (państwowe...

Sprzedaż licencji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

, do częściowego, lub całkowitego korzystania w celach zarobkowych z wartości niematerialnych i prawnych, objętych...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej, 4) wspieranie i prowadzenie działań...

Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

na nieprzewidywalnej zmianie cen papierów wartościowych i inwestycji rzeczowych. Ryzyko specyficzne jest zależne...