Inwestycje celu publicznego - strona 117

System podatkowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

  Cele podatków W klasycznej teorii jedynym celem podatku jest pokrycie wydatków publicznych; podatek...

Marketing gminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

, bezpieczeństwo publiczne i pomoc społeczna Cele operacyjne - cele powinny być stawiane...

Notatki makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1491

płatniczy, inwestycje, oszczędności). Popyt zagregowany jest to suma którą gospodarstwa domowe...

Pytania na egzamin ze stosunków międzynarodowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

inwestycji bezpośrednich cła, dumping, instrumenty polityki handlowej, cele milenijne bezp. inwestycje...

Samorząd - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

korporację do realizowania zadań i funkcji administracji publicznej a nie spełniania innych celów i zadań...