Inwestycje celu publicznego - strona 104

Usługa elektroniczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

te mają na celu podniesienie jakości usług publicznych dla obywatela. Definicja ta jednak przedstawia e-Governance...

Przepływ kapitałów w krajach UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

-EWG o artykuł mówiący, że Wspólnota podejmuje konieczne środki w celu stopniowego urzeczywistnienia...

Przepływ kapitału w krajach UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

-EWG o artykuł mówiący, że Wspólnota podejmuje konieczne środki w celu stopniowego urzeczywistnienia...

Administracja i nauka o administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Radosław Pastuszko
 • Nauka o administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1393

? • określona organizacja i jej działalnośd – stworzona dla realizacji określonych celów 1. administracja...

Finanse publiczne - pojęcie, funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

terytorialnego na cele związane z zaspokojeniem wspomnianych potrzeb. Finanse publiczne są mechanizmem...