Inwestycje bezpośrednie - strona 357

Charakterystyka majątku i kapitałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4186

trwały: Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Należności długoterminowe Inwestycje...

Sylabus - podstawy budownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

autorski. Przykłady organizacji procesu inwestycyjnego w tym inwestycji realizowanych na zasadach PPP...

Operat-część opisowa

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania; Inwestycja jest częścią projektowanego...

Historia Gospodarcza - rozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

- Ujęcie badań: terytorialne , chronologiczne Źródła historii gospodarczej Bezpośrednie (wytwory materialne...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

między podatkami bezpośrednimi i pośrednimi; wykorzystywanie podatków w celach pozafiskalnych dla oddziaływania...