Inwestycje bezpośrednie - strona 336

Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1946

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO (2008r.) GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Fizyczno - geograficzne przesłanki rozmieszczenia ludności na świecie. Wzrost liczby ludności na świecie oraz migracje wpływają na rozmieszczenie ludności na świecie. Jak wiem ludność rozmieszczona jest nierównomierni...

Techniki Komunikacyjne - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku
 • dr Bogumiła Barańska
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2569

, komunikowanie masowe, sposoby porozumiewania się ludzi, komunikowanie bezpośrednie, komunikowanie pośrednie...

Ortofotomapa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Zenon Piech
 • Fotogrametria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2982

jako: bezpośrednie źródło informacji o terenie, jego ukształtowaniu i rozmieszczeniu na nim różnych elementów...

Polski system polityczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Hess
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113

, bezpośrednie, proporcjonalne. SYSTEM PARLAMENTARNO - GABINETOWY System, w którym prezydent wybiera rząd...

System polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1526

to głosowanie bezpośrednie. Polega to na tym, że ludzie wychodzą na rynek, jest mówca który mówi, co się głosuje...

Polityka - sztuka rządzenia państwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 931

dziedzinach, regionach; ogłaszanie informacji. Bezpośrednie - ogólnie obowiązujące normy prawne.     Cele...

Szwajcaria, dziennikarstwo, UJ

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4557

to głosowanie bezpośrednie. Polega to na tym, że ludzie wychodzą na rynek, jest mówca który mówi, co się głosuje...

Maslach Wypalenie się

 • dr Zbigniew Żarczyński
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

personelu obejmuje obowiązki wobec klientów ✔ czas trwania bezpośrednich kontaktów → dłuższe godziny pracy...