Inwestycje bezpośrednie - strona 333

Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

inwestycji w środki trwałe 4.      Poprawienie kontroli kapitału obrotowego 5.      Zmniejszenie poziomu...

Geografia turystyczna- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1036

- kierunki rozwoju, zakres przedsięwzięć, może fotycznych inwestycji rzeczowych i finansowych Działalność...

Model Sharpa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1666

)- wyraz pewnego sposobu myślenia, że im dłuższa jest perspektywa czasowa inwestycji, im dłuższy...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2443

sprawozdań finansowych (wg. MSR) Inwestorzy- ryzyko inwestycji kapitałowych i ich stopa zwrotu. Zdolność...

Ryzyko a niepewność- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

w czasie występujące pomiędzy momentami: podjęcia decyzji i uzyskania efektów inwestycji. Aby móc omówić...

Model Gordona-Shapiro- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4459

stopy dyskonta powoduje spadek realnej wartości inwestycji. B) Analityczna postać modelu Gordona (mg-s...