Inwestycje bezpośrednie - strona 332

DŁUG PUBLICZNY - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Dariusz Piotrowski
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

, odroczenie terminu sptaty, moiliwośd zamiany dtugu na inwestycje ekologiczne. FOZZ - Fundusz Obs#ugi Zad...

Ropa naftowa i gaz ziemny - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Michał Klimecki
 • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1155

ropy i paliw kopalnych zostaną przeznaczone nie na inwestycje w alternatywne źródła energii...

Wykaz prezentacji semestralnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1246

publiczny Sektor prywatny (firmy, konsorcja) PPP - angażowanie się prywatnych inwestorów w inwestycje...

Cechy charakterystyczne planowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

, plan inwestycji, finansowy Planowanie dyspozycyjne. Plan dyspozycyjny to zespół decyzji wprowadzających...

POLITYKA KURSOWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

oficjalnego przy operacjach przekraczających określony limit Inwestycje B.C na rynku walutowym Mają miejsce...

Konstrukcja przekazów reklamowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

się od reklamy czegoś więcej, niż nagród na festiwalach, jeśli traktuje się ją jako inwestycję mającą przynieść...

Marka, formy promocji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w kosztowne prace badawczo rozwojowe oparte o innowacje...