Inwestycje bezpośrednie - strona 270

6. Bony Skarbowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

analizy oferty I (wyznaczyć wielkość inwestycji, zysk z inwestycji, roczną stopę dyskontową oraz roczną...

Pytania testowe na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 2884
Wyświetleń: 4921

to: a) produkcja b) konsumpcja c) wymiana i podział d) inwestycje 9. Zjawiska finansowe to: a) wszystkie zjawiska...

Ochrona konkurencji - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239

łatwiej udowodnić zarówno poprzez dowody bezpośrednie jak i pośrednie. Katalog z art. 9 ustawy zawiera...

Sieci ciepłownicze w budynkach

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

ekonomicznie, przy zastosowaniu przyjętych obecnie kryteriów oceny atrakcyjności ekonomicznej inwestycji...

Ustawowy rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

powiązanych Odsetki, w tym: -od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2443

. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe...

Maksymalizacja wartości firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

inwestycji - inwestycja w dane aktywa powinna być realizowana, tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści (np...

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2716

Nowy podział terytorialny państwa wprowadziła ustawa z 24 lipca 1998r., wg. niej jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego od 1 stycznia 1999r. są gminy, powiaty i województwa. Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Istotnymi cechami gminy są: terytorium ogół mieszkańców...