Inwestycje bezpośrednie - strona 258

Lektura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

procentowych (obniżanie kosztów inwestycji), stosowanie ulg inwestycyjnych w systemie podatkowych, ratować...

Rodzaje finansowania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

na finansowanie bieżącej działalności lub planowanych inwestycji. W przypadku większych inwestycji...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

sekurytyzację Dla inwestora wyższa stopa zwrotu od inwestycji w papiery skarbowe Wpływa pozytywnie na rozwój...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3654

z pominięciem agenta emisji, bezpośredni zakup od inwestora papierów w postaci materialnej - zbycie w drodze...

Główne nurty myśli liberalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

ekonomiczni nie postulują bezpośredniej walki z biedą i bezrobociem. Według nich sposobem rozwiązania...