Inwestycje bezpośrednie - strona 254

Inwestycje - prezentacja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

inwestycji, nakłady na środki trwałe, podział dóbr inwestycyjnych, decyzje inwestycyjne...

Model ISLM - prezentacja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

, długookresowa funkcja oszczędności, warunek równowagi na rynku dóbr, zależność inwestycji od stopy procentowej...

Socjologia kultury

 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2051

jest procesem bezpośredniego i pośredniego komunikowania się z wyborcami, poprzez wysyłanie informacji...

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

bezrobocia może być ustawodawstwo dotyczące płacy minimalnej. Bezrobocie cykliczne - bezpośredniej przyczyny...

Majątek obrotowy-opracowanie - Amortyzacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

krótkoterminowe - wierzytelności przedsiębiorstw, krótki okres realizacji,  inwestycje krótkoterminowe...

Pozostałe rezerwy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

na restrukturyzacje objęte są tylko takie bezpośrednie nakłady powstające w wyniku restrukturyzacji, które zarówno...