Inwestycje bezpośrednie - strona 230

Ekonomia - dochód narodowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

- inwestycje, wydatki rządowe, eksport odpływy - oszczędności, podatki, import mierniki dochodu narodowego...

Teoria egzogenicznego wzrostu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

dzięki wysokiej relacji inwestycji do PKB; postępu naukowo-technicznego (zakładano, że postęp naukowo...

Funkcje rynku - pytania na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1750

kapitałowym mają charakter długoterminowy i przeznaczone są na finansowanie inwestycji. Do rynku kapitałowego...

Władztwo planistyczne gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

przestrzennego: Ustalenie przeznaczenia terenu Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego Określenie sposobów...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568

agregatowy. Funkcja konsumpcji. Teoria dochodu permanentnego. Teoria cyklu życia. 4)Funkcja inwestycji...