Inwestycje bezpośrednie - strona 220

Rachunkowość - sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Wartini-Twardowska
 • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6188

grupy” wyodrębniono w niej grupę „ Inwestycje długoterminowe” w miejscu dotychczasowej grupy „Finansowy...

Ekonomia - Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

dóbr i usług w gospodarce, przez finansowanie inwestycji publicznych bodźcowa - przez redystrybucję...

Rynki finansowe - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728

na inwestycje, papiery wartościowe typu właścicielskiego, udziały. Rynek kapitałowy - wszystkie środki...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

towarzystwa inwestycji społeczno-ekonomicznych, izby przemysłowo-handlowe, centra doskonalenia zawodowego...

Ekonomia Keynesowska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2471

i podażą globalną - między inwestycjami i oszczędnościami Założenia upraszczające: gospodarka zamknięta...

Ekonomia keynesowska - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Danowska-Prokop
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1043

i podażą globalną - między inwestycjami i oszczędnościami Założenia upraszczające: gospodarka zamknięta...

Biznes plan-wzór - analiza rynku

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2443

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO 3.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 3.3. ŻRÓDŁA FINANSOWANIA 4. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU...