Inwestycje bezpośrednie - strona 168

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4522

GOSPODARKA Y=C+I+G+X-Z-T Y=C+S Efekt podażowy inwestycji powoduje powiększenie możliwości...

Dwie wspólnoty w I filarze

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

, ułatwienie inwestycji, ustalenie jednolitych norm bezpieczeństwa; Do głównych zadań EWG należą: harmonijny...

Logistyka miejska- wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

% przepustowości sieci transportowych bez konieczności wykonywania inwestycji drogowych, znaczne zmniejszenie...

Zarządzanie strategiczne

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Ryszard Zach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 7714

zarządzanie i organizacja zarządzania hierarchiczne struktury - Wstrzymanie inwestycji , redukcja stanowisk...

Bankowość - wykład I

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Bankowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 12012

• strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), bank centralny określa cel inflacyjny w postaci liczbowej...

Rachunkowość UE Katowice Galica

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bogumił Galica
 • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4354

przez w okresie przez właścicieli (i) - inwestycje Majątek I Majątek II Środki zobowiązania Środki zobowiązania...

Zarządzane strategiczne cz 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

planów personalnych oraz poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w potencjał społeczny...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

z badań bezpośrednich kadry menedżerskiej i sztabowej, jak i z weryfikacji ich informacji za pomocą analiz...