Inwestycje bezpośrednie - strona 131

Test z finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1694

; wzrost korzyści z importu; wzrost popytu na inwestycje; 2. Czy bank centralny pełni funkcje: banku...

Kartkówka z Ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Błażej Mazur
 • Ekonometria
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1470

inwestycji w sektorze prywatnym (wyrażona w mln zł), Yt to wielkość produktu krajowego brutto (w mld zł), Gt...

Elementy sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Smejda
 • Rachunkowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1197

innego, kto nie jest właścicielem danego aktywu Aktywa mają przynieść korzyści ekonomiczne: Bezpośrednie...

Egzamin-Planowanie przestrzenne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1358

problemowy to: b) Obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia 3...

Makroekonomia - polityka gospodarcza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

, pobudzanie inwestycji, wzrostu gospodarczego, ochrona kursu walut  Emisja pieniądza  Stopa rezerw...

Konkurencyjność regionów - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

(lokalizacja nowych firm, BIZ), bezpośrednia pośrednia  kapitał ludzki (talenty, wynalazcy, twórcy...