Inwestycje bezpośrednie - strona 114

Mechanizmy rynkowe, poglądowa typologia rynków

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

, w której decydujący wpływ na alokację zasobów mają bezpośrednie decyzje nabywców (konsumentów i przedsiębiorców...

Tło reform do 1764 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1526

bezpośredniego połączenia między państwami (pomiędzy Śląsk). Połowa XVII w. - początek „choroby sejmowej...

Struktury ogranizacyjne

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

wykorzystuje wyspecjalizowane zasoby. Ważnymi zaletami tej struktury są: -możliwości bezpośredniego nadzoru...

Przemysł Hi-tech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449

za pośrednictwem technologicznie zorientowanych biegunów wzrostu; wpływ państwa jest tu najbardziej bezpośredni (np...

Swobodny przepływ usług -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

sensu stricte (inwestycji) zakaz ograniczeń przepływu płatności Zakazy te: odnoszą się do wzajemnych...

Makroekonomia- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1225

niż w krajach wysoko rozwiniętych Doświadczenie pokazuje, że nie ma bezpośredniej prostej zależności...

Ramy koncepcyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1624

Wykorzystanie informacji do oceny Stopy zwrotu z inwestycji Możliwości w zakresie spłaty zobowiązań (z odsetkami...