Inwestycje bezpośrednie - strona 100

Kapitał obrotowy netto

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2681

realizują inwestycje z bieżących środków własnych, nie regulują terminowo zobowiązań bieżących, co prowadzi...

Cele niższego rzędu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

zwiększające stronę podażową bilansu: Wielkość, struktura, dynamika inwestycji w gospodarce dokonywanych...

Pytania na egzamin część 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

dla dwustopniowego modelu jest wyizolowanie funkcji emisyjnej od bezpośredniej obsługi ludności. System nadzoru...

Podstawy ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Teresa Korbutowicz
 • Ekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 11193

przydzielaniu oszczędności do najbardziej celowych inwestycji służy stopa procentowa. W gospodarce mieszanej...