Interwencjonizm gospodarczy - strona 24

Przemysł Hi-tech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449

interwencjonizmem) deregulacja i liberalizacja Regiony innowacyjne (liderzy przemian) USA, Niemcy i inne kraje Unii...

Finanse publiczne- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

, którego dotyczy pobranie, lub na rodzaju wywoływanych przez owo pobranie następstw gospodarczych...

Funkcje państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1295

. Rozwijać korzystne dla siebie kontakty zarówno o charakterze politycznym, gospodarczym jak i kulturalnym...

Finanse podmiotów gospodarczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Wykład 8 T.: Finanse podmiotów gospodarczych. WPROWADZENIE DO TEMATU FINANSÓW PODMIOTÓW...

Misja przedsiębiorstwa 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Wniosek o nadanie numeru REGON, Zgłoszenie NIP...

Przedmiot makroekonomii - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1386

i wzrost gospodarczy globalizacja zjawisk i procesów gospodarczych pełne zatrudnienie elastyczność rynku...

Wstęp do makroekonomii - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 854

gospodarczych (problem rzadkości). Dobro rzadkie - popyt przewyższa podaż przy cenie równej zero. Rzadkość...