Instrumenty pochodne - strona 41

Wartości niematerialne i prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

, w tym również instrumenty pochodne. Schemat 1: Struktura inwestycji w aktywa finansowe Zgodnie z RMF dotyczącym instrumentów...

Wykład - System bankowy. Rodzaje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

od nich. Umiejscowienie instrumentów pochodnych zależy od tego czy mają one dodatnią (aktywa) czy ujemną (pasywa) wycenę...

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Doś
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1043

jego wystąpienia na zapłaci Sposoby finansowania ryzyka (poza ubezpieczeniami) Instrumenty pochodne - algorytm...

Portfel inwestycyjny wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

lub do rozliczenia pieniężnego (instrumenty pochodne) instrumenty finansowe mają różne właściwości, dlatego występuje...

Ekonometria 1

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1960

). Podstawowa stopa procentowa wynosi obecnie 4,5% (w zeszłym roku wynosiła 6%). Derywaty - instrumenty pochodne...

Skrypt finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3178

, certyfikaty, listy zastawne; instrumenty pochodne takie jak: opcje, swapy, kontrakty terminowe, warranty itp...