Instrumenty pochodne - strona 37

Sprawozdawczość finansowa banków

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

ze sprzedaży papierów wartościowych i operacji instrumentami pochodnymi. Przychody z akcji, udziałów...

Rynki finansowe - Wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rynki finansowe
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4053

(często odnosi się do instrumentów pochodnych) WYKŁAD 2 Na rynkach finansowych występują: towar...

Zarządzanie finansami - wykład 6

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

są instrumenty pochodne- z którymi wiąże się prawo otrzymania określonego instrumentu finansowego w przyszłości...

Sesja giełdowa, systemy notowań

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, warranty, opcje), listy zastawne, prawa poboru z akcji notowanych...

Metody aktuarialne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Metody aktuarialne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3766

i instrumenty pochodne, należności od pośredników ubezpieczeniowych, a także wszelkie inne ekspozycje kredytowe...