Instrumenty pochodne - strona 25

Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rachunkowość Instrumentów Finansowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2485

) inwestycje przedsiębiorstw; r. Walutowy - działania krótkoterminowe, spekulacyjne; r. Instrumentów pochodnych...

Giełda - Charakter rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

Korporacyjne - przedsiębiorstw Cena obligacji - jako określony % wartości nominalnej. instrumenty pochodne...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4627

zakończenie trwania instrumentu pochodnego i dokonanie jego rozliczenia. Zdarzenia kredytowe...

Finanse - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1694

, listy zastawne, akcje, certyfikaty inwestycyjne Rynek instrumentów pochodnych- Przedmiotem obrotu...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

wymienionym wyżej podmiotom V. Instrumenty pochodne, derivatives - walory, których wycena jest zależna...