Instrumenty pochodne - strona 21

Nadzór finansowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

pieniężnego, instrumentami pochodnymi i papierami wartościowymi a także transakcji walutowych...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

KAPITAŁOWEGO: tradycyjne papiery wartościowe (udziałowe i wierzycielskie) instrumenty pochodne specyficzne...

Etapy przeprowadzania transakcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

wartościowe instrumenty pochodne jako instrumenty inwestycyjne W opcjach depozytem zabezpieczającym...

Wykład - ryzyko operacyjne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

dokumentów, brak autoryzacji) 2) błędy modeli (np. wycen instrumentów pochodnych) 1) dokonywanie oceny...

Wykład - sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

zobowiązań i strat np. z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, zawartych kontraktów na instrumenty pochodne...