Instrument rynku pieniężnego - strona 20

note /search

Wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4312

: tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe...

Wykłady PP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757

  Wykład 1    PIENIĄDZ  Powstanie pieniądza: pieniądz pojawił się kiedy gospodarka naturalna zmieniła się w  gospodarkę towarową.     Powszechny ekwiwalent wartości    Wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.  Istota przejawia się w jego funkcjach:  1.  F...

Zbiór z rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 196
Wyświetleń: 7399

W trzech z nich opisane zostały zagadnienia z podstaw rachunkowości, a w dwóch pozostałych z rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Z podstaw rachunkowości opisane zostały takie zagadnienia jak: rachunek zysków i strat, koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, konta do ewidencji ...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1771

jego cyrkulacji w gospodarce. Podstawowe instrumenty rynku pieniężnego : Bony skarbowe Bony pieniężne Bony...

Polityka pieniężna wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4662

Na 23 stronach maszynopisu zostały przedstawione kwestie związane z tym tematem. Zaczynając od definicji samego pieniądza, funkcji pieniądza i praw rządzących pieniądzem (tj. prawo ilości pieniądza, prawo Gresham'a, Kopernika czy prawo powrotnego strumienia pieniądza). Później materiał porusza kwes...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

WYKŁAD 1. 01.10.2010r. Międzynarodowe stosunki gospodarcze są częścią ekonomii, zajmującą się transakcjami między krajami w dziedzinie wymiany towarów oraz usług, finansów, a także czynników produkcji - oznaczają transgraniczne, międzynarodowe interakcje w sferze gospodarczej podmiotów tychże stos...

Papiery wartościowe - omówienie - Instytucje prawa wekslowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Dz...

Papiery wartościowe - omówienie - Prawo czekowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (dr Herbet) 24.10.2007r. Prawo papierów wartościowych: Pojęcie i źródła Pojęcie papieru wartościowego Funkcje Teorie powstania Typy i rodzaje Problem dematerializacji Ad.1. Jest to zespół norm prywatnoprawnych regulujących: wstawianie (emisję) obrót (rozporzą...

Polityka Pieniężna - Friedman

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2646

Friedmana; teorie postkeynsowskie; podmioty uczestniczace w podaży pieniądza; charakterystyka banku centralnego; instrumenty kontroli selektywnej; klasyfikacja celów polityki pieniężnej; modele polityki pieniężnej. Notatka stanowi doskonałe kompendium wiedzy przydatnej podczas egzaminu. Wy...