Inne zdarzenie prawne - strona 413

Ogólne zasady stosowania prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

kraju, w którym się dana nieruchomość znajduje Do czynności prawnych stosuje się prawo kraju...

Istota i pojęcie konstytucji.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

i organizujący organy państwa → sporna kwestia czy prawa człowieka powinny być w konstytucji - szkoła prawno...

Nieruchomości gruntowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 686

nieruchomość gruntową wyodrębniamy za pomocą dwóch kryteriów: 1) Fizycznych, 2) Prawnych. Kryteria fizyczne...

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

zlikwidowanie trzeciego filaru decyzje ramowe: przekształcenie aktów prawnych 3-go filaru na akty prawne 1...

Orzeczenia sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

zapłaty, postanowienia). - mogą być: deklaratoryjne - stwierdzają istnienie określonego stosunku prawnego...

Sukcesja w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krystian M. Ziemski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

SUKCESJA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Nast ę pstwo prawne inaczej sukcesja jest to wst ą pienie w ogó...