Inne zdarzenie prawne - strona 380

Typologia stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. Osoby w liczbie, co najmniej trzech...

Zasada winy - zagadnienia szczególne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

i anonimowa. Imienna - to wina konkretnej osoby fizycznej lub osoby prawnej (organu osoby prawnej). Wina...

Wierzyciel, świadkowie i zobowiązany

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

którego stosowana jest egzekucja. Wg art. 1a pkt 20 zobowiązanym jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4382

SYSTEM PRAWNY ORAZ JEGO CECHY System prawny jest to zbiór uporządkowany, którego elementami...

Wyklad V z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1043

w Dzienniku Ustaw, uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra. akty prawne dotyczące: stanu...

Niemiecka szkoła historyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

(1764-1844) Kwestionuje możliwość ustawodawczej ingerencji w kształtowanie stosunków prawnych Prawo...

Prawo i moralność - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

społeczna. P- zespół norm prawnych M- zespół norm moralnych P+M- normy, które są jednocześnie moralnymi...