Inne zdarzenie prawne - strona 362

Źródła i system prawa - konstytucja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1078

się z: 1. Konstytucji - ustawa zasadnicza i nadrzędna nad wszelkimi aktami prawnymi. 2. Ustaw (samoistnych...

Norma prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1302

Norma prawna - powszechnie obowiązująca reguła postępowania, ustanowiona lub uznana przez państwo...

Przychody i koszty finansowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych), 5.Nadwyżla dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi...

Geneza III RP - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1309

instytucji polityczno-prawnych: Trybunał konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich Trybunał Stanu Sądownictwo...

Rodzaje spółek

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Justyna Muweis
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy. Początkowo prawna forma omawianej spółki miała jedynie...

Terelak- reakcje człowieka na stres

 • dr Zbigniew Żarczyński
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3255

uwzględnieniem psychospołecznych np. stresowe zdarzenie życiowe Stres - reakcja kładzie nacisk na mobilizację...