Inne zdarzenie prawne - strona 212

Ryzyko i jego miary

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

spostrzegania. Oznacza to, odnośnie ryzyka, stwierdzanie któregokolwiek prawdopodobieństwa zdarzenia...

Teorie uczenia się - ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

emocjonalnych (lęk) ZASADY UCZ SIĘ OBSERWACYJNEGO Zdarzenie modelowane → procesy uwagi→ procesy przechowywania...

Wnioskowanie statystyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 119
Wyświetleń: 903

zdarzenia, a n liczbę wszystkich możliwych przypadków Częściowa aposterioryczna definicja prawdopodobieństwa...

Mikroekonomia zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4144

. Trudności w procesie myślenia ekonomicznego: 1.bardzo często zdarzenia gospodarcze są ze sobą sprzężone...

Wykład - Ocena ryzyka zawodowego

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1554

lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych...

Dług konwencjonalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

deklaratywnym - bardzo wysoki poziom ryzyka fiskalnego - brak umocowania prawnego - ryzyko potęguje fakt...

Narracja i sposoby myślenia

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1337

interpretuje ciągi zdarzeń (scen) i nadaje im określone znaczenie  scena zawiera pamięć określonego zdarzenia...