Inne zdarzenie prawne - strona 178

Techniki oceny zachowań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

zdarzeń krytycznych. Każdemu zdarzeniu krytycznemu przypisuje się określoną wagę liczbową, zależnie...

Finanse i rachunkowość budżetowa

 • Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

Rzecz lub zjawiska, zdarzenia, z którymi prawo wiąże powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa podatku...

Umowa o pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

zdarzenia. Umowa na czas wykonywania określonej pracy dochodzi wtedy do skutku, jeżeli strony zgodnie...

Prawo cywilne i handlowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Prawo cywilne reguluje stosunku prawne o charakterze majątkowym pomiędzy równorzędnymi podmiotami...

System kancelaryjny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1666

się rejestrowaniem oraz rozdzielaniem pism wpływających i ekspedycją pism wychodzących. Sprawa - zdarzenie, stan...

Pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

objętego ochroną wynosi 22,5 tys. euro. 3. Ubezpieczenie od zdarzeń komunikacyjnych to jedyne zdarzenie...

Metody i techniki organizowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

wszystkie zdarzenia, które w przyszłości będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy - +4, +5...