Inne zdarzenie prawne - strona 130

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

od którego zależy skuteczność czynności prawnej warunek - zdarzenie przyszłe i niepewne od którego zależy...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4095

] 1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie...

Rachunek prawdopodob

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

: Prawdopodobieństwo klasyczne (wg. Laplace'a) ; - zdarzenia równoprawdopodobne Np3: Rzucamy kostką do gry...

Zmienna losowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Pietroń
 • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, zbiór zdarzeń elementarnych. Def...

Rozkład zmiennych losowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, zbiór zdarzeń elementarnych. Def...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1316

kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW...