Inkaso - strona 32

Analiza ekonomiczna i jej cele

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

zapasów mierzona liczbą dni + okres inkasa należności CB = RD + ON Cykl obrotowy netto = cykl obrotowy...

Bankowość - pytania i odpowiedzi

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

1. Czym zajmują się banki komercyjne ? Wg polskiego prawa bankowego działalność banków to : gromadzenie środków pieniężnych; udzielanie kredytów; prowadzenie rachunków bankowych; prowadzenie rozliczeń pieniężnych; obrót papierami wartościowymi; konta depozytowe; udzielanie poręczeń i gwarancji; obr...

Zarządzanie kapitałem obrotowym - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 406

Kapitał obrotowy - nazywany też kapitałem pracującym możemy określić jako część kapitałów stałych firmy (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe), która przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy. Inaczej określa stan środków obrotowych firmy (aktywów bieżących) oraz źróde...

Leasing - skrypt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Barbara Łach
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603

gotówką za nabywane dokumenty finansowe. -inkaso nabytego długo. Zarządzanie dochodami i prowadzenie...