Inkaso - strona 24

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 2527

pośredników lub gwarantów (w mechanizmach inkasa i akredytywy). Banki ponadto umożliwiają dokonywanie...

Bankowość - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2856

oparte jest na konwencji Genewskiej. Po II WŚ w dekrecie z 1945 roku o NBP przewidywano dyskonto i inkaso...

Bankowość podstawy - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Henryk Korzusznik
 • Bankowość
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4424

wierzytelności; prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami; inkaso wierzytelności; przejęcie ryzyka...

Controlling - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Controlling
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3374

, szybsza inkasa należności przy niezmniejszaniu sprzedaży) - zwiększać sprzedaż zachowując dotychczasową...

Ordynacja podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Edyta Małecka - Ziembińska
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 6461

z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta...