Imitacja - strona 21

Egzamin 2009

 • dr hab. Barbara Pilecka
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2387

lub antyspołeczne. W id może się mieścić także empatia, identyfikacja i imitacja, a także wszystkie formy miłości...

Nauki o organizacji - pytania na zerówke

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2135

o dostrzeganych przez klientów korzyściach, jakich dostarczają produkty firmy, • są trudne do imitacji. Prawdziwym...

Elementy organizacji

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

, jednostki twórcze) 10 2010-06-06 Konkurenci: • imitacja • innowacja • współpraca Konstruktorzy aparatury...

Strategie marketingowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 917

na stosowaną przez konkurencję imitację produktów (zwłaszcza jeśli produkty te znajdują się w fazie nasycenia...

Marketing zagadnienia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

nie posiada imitacji w krtkim czasie, co daje moliwo realizacji cyklu nadzwyczajnego w postaci zysku...

Psychologizm i psychosocjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1596

też w jakimś stopniu przypadek, który sprawia, że jakaś kombinacja imitacji doprowadza do pojawienia się czegoś...

Marketing międzynarodowy skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 3108

1.  Marketing międzynarodowy-istota i uwarunkowania rozwoju.   Internacjonalizacja  – różnorodne formy międzynarodowej współpracy gospodarczej  państw i przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza korporacji transnarodowych. Aktywne  działania firmy w coraz bardziej złożonym, wielowymiarowym otoczeniu rynku...

Zagadnienia zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1568

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...