Iloraz inteligencji - strona 16

Pojęcia i zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2716

procesu u danej jednostki. Globalny iloraz inteligencji wskaże na globalne upośledzenie umysłowe...

Psychologiczne koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego-opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 826

Zbiór materiału wg rozpiski do egzaminu z psycho Psychologiczne koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego Józef Kozielecki , obok Tadeusza Tomaszewskiego i Janusza Rejkowskiego należy współtwórców nurtu psychologii poznania, która zaczęła się rozwijać w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia...

Psychometria-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychometria
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1512

PSYCHOMETRIA DIAGNOZA Wykład 1 Z greckiego - rozróżnianie, osadzanie Diagnozowanie - proces Diagnoza - końcowy etap tego procesu W diagnozowaniu przetwarza się dane. Model diagnozy (wg Ziemskiego) : Diagnoza przyporządkowująca (klasyfikująca, typologiczna) diagnoza diagnoza diagnoza genety...

Zarządzanie kadrami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2079

stosuje się trzy rodzaje tes­tów: - mierzące zdolności intelektualne, np. iloraz inteligencji, szybkość...

Metodyka pracy resocjolizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1743

przypadku, tj. przy uwzględnieniu stanu zdrowia, ilorazu inteligencji, uzdolnień i zainteresowań, poziomu...

Bogaty ojciec

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

bogaty ojciec BOGATY OJCIEC BIEDNY OJCIEC Robert Kiyosaki scan by: Shelter SaneFROG WERSJA: 0.1 • 0.1: po OCR, drobne poprawki, formatowanie; Jeżeli znajdziesz błąd, popraw go, zwiększ nr wersji o 0.1 i redystrybuuj. Bogaty ojciec Biedny ojciec Czyli czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pi...

Ekstremizm polityczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agnieszka Turska-Kawa
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3262

inteligencją, podczas gdy ich zwolennicy przejawiają na ogół znacznie niższy iloraz inteligencji. Stanowią...