Identyfikator - strona 44

Dr Jolanta Su_owska ,analiza sprawozdza_ ekonomicznych

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Andrzej Pogorzelski ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Skrypt do przedmiotów: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i Analiza finansowa przedsiębiorstwa Gdynia, marzec 2005 S p i s t r e ś c i WPROWADZENIE s. 3 1. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO PRZEDMIOT ANALIZY s. 4 1.1. Treść bilansu...

Encyklopedia rachunkowości - Z

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

. - obok tych, które charakteryzują wielkość zdarzenia - powinien zawierać: 1) identyfikator podstawy wpisu, tj. kod rodzaju, datę...

Historia spółdzielni

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

lub likwidacji spółdzielni oraz jej upadłości cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej...

Transport i spedycja

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Teoria sportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

cyfr - pierwszy człon identyfikatora - REGON (rejestr gospodarki narodowej) (2) -dwie ostatnie cyfry...

Geodezja - zagadnienia ogólne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2044

warstw tematycznych stanowią pliki identyfikatorów pól 3) strukturę zbiorów warstw tematycznych stanowią...

Encyklopedia rachunkowości - B

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

B   BADANIE DOKUMENTÓW Dokonywane przez biegłego rewidenta obejmuje przede wszystkim dowody księgowe. W praktyce jest niemożliwe badanie wszystkich dokumentów i przeprowadzane jest ono jedynie w przypadkach niewielkiej ich liczby. Badanie większości pozycji sprawozdań finansowych wykonywane jest na...