Identyfikator - strona 41

Bazy danych - Agregacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Macioł
 • Bazy danych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3290

z uŜytkownikiem lub z innymi obiektami przez przesyłanie komunikatów, obiekty posiadają identyfikator...

AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc

 • dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Prawo geodezyjne i kartograficzne 1989 r.Znakiem geodezyjnym jest:rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej,Pracą geodezyjną jest wykonywanie:rozumie się przez to projektowanie i ...

Ochrona danych osobowych

 • Ochrona danych osobowych
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3640

do przetwarzania danych osobowych, 3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. 2...

VB Leksykon cz3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

) — identyfikator zmiennej. Przykład: zmA=29 zmB=IsArray(varZmienna) 'varCzyTablica=False 'zmienna zmB przyjmuje...

Etyka zawodowa

 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 938
Wyświetleń: 11949

się wartościom cenionym w ich zawodzie. Wartości i normy stanowią identyfikator pracownika. Kodeksy etyczne...

Zachowanie organizacyjne- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Marcin Żmigrodzki
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 7504

się, strój służbowy, identyfikatory, logo; symbole statusu (hierarchii, pozycji społecznej), np. samochód...