Idealizm obiektywny - strona 6

Demokracja ateńska - Platon

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

polityki była u Platona inspirowana przez równie elitarną filozofię. Jak filozof był Platon ojcem idealizmu...

Filozofia - materiał na egzamin (sem.I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Leszek Kopciuch
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2079

żadnej kolumny, to znaczy, że ona nie istnieje DUALIZM - istnieją dwa rodzaje bytu → Platon (Idealizm...

Filozofia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2289

. Jego poglądy były zbliżone do poglądów Buddy. 4. Wyjaśnić idealizm obiektywny Platona (geneza, istota) Idealizm...

Doktryny- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1820

się wyrokowi śmierci była wiara w słuszności swoich poglądów i szacunek do nich. Idealizm obiektywny...

Egzamin filozofia

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1631

. Można wyróżnić dwie zasadnicze formy idealizmu: obiektywny i subiektywny. Idealizm obiektywny- zapoczątkowany...