Hutnictwo - strona 38

Ultrasonografia

  • Biofizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2310

. W hutnictwie metoda echa wymaga nieco niższych częstotliwości - około 500 - 700 kHz. Albowiem fale...

Ultrasonografia

Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

. W hutnictwie metoda echa wymaga nieco niższych częstotliwości - około 500 - 700 kHz. Albowiem fale...

Kodeks emerytalny 2008

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Gazeta Prawna 2008               k w internecie odeks  emer y kodeks talny emerytalny aktualny serwis   gospodarczo-prawny Z komentarZem ekspertÓW Wydanie elektroniczne zapewnia bieżący dostęp   do wszystkich publikacji, artykułów oraz porad   stan praWny na 1 lutego 2008 r. naszych najlepszych e...

Notatki(piotr kusio)

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1582

Powa_owski. Notatka składa się z 55 stron.                         Publiczne   prawo gospodarcze  Dr Andrzej  Powałows ki      Notatki spis ał  Piotr K usio  2008              Uwag i r eda kc yjne   Autor  n in iejszych  notatek  n ie  r ośc i  do  nich  p raw   autorskich.  Kop iowa nie,  powiel ...