Hutnictwo - strona 17

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 672

, a także w twardszy od wapieni hutnictwie jako topnik Syderyt – złożone głównie z węglanu Ruda żelaza żelaza (syderytu...

Choroby układu oddechowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1533

żelaza, aluminium Krzemica (silicosis): Najczęstsza pylica w górnictwie, hutnictwie, przemyśle...

Siarczany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

w lecznictwie, garbarstwie, hutnictwie, jako zaprawa w przemyśle farbiarskim, do obciążania bawełny, jedwabiu...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wojciech Jan Preidl
 • Historia i tradycje górnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, utworu opisującego stan ówczesnego górnictwa i hutnictwa...

Techniki wytwarzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3416

7 2.3. ZATRUDNIENIE I INWESTYCJE W HUTNICTWIE POLSKIM...