Hutnictwo - strona 14

Wielki kryzys ekonomiczny-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1463

trwała dość długo. Największy regres dot. górnictwa i hutnictwa. Rozwój przemysłu energetycznego...

Polityka regionalna i NUTS

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

., dominacji tzw. przemysłów schyłkowych (górnictwo węgla, hutnictwo stali, przemysł tekstylny i stoczniowy...

Rozwój miast Krety

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

. Duży wpływ na rozwój miast miał rozwój górnictwa i hutnictwa. W XVII w. poznano koks a w 1735...

Produkty ropopochodne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

opałowe stosowane są jako opał do kotłów parowych, do pieców metalurgicznych w hutnictwie, pieców...

Materiały ogniotrwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

, ceramicznym, budowy maszyn, koksownictwie i gazownictwie, a przede wszystkim w hutnictwie do budowy i prac...

Etapy rozwoju integracji gospodarczej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

sektorów, liberalizacji handlu produktów przemysłu węglowego i przemysłu hutnictwa żelaza -Jeo Monet dążył...

Bezrobocie-opracowanie, I sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo...

Ochrona środowiska -ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

(hutnictwo, koksownictwo), przemysł rafineryjny, motoryzacja (eksploatacja silników spalinowych...