Humanitaryzm - strona 15

Partie socjalistyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

demokratyzmu, laickości, humanitaryzmu, praw człowieka, pacyfizmu i „prawdziwego” humanizmu ◦ skłanianie...

Psychologia głębi - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2023

tego kierunku Freuda. Przypisał ludziom altruizm, humanitaryzm, świadomość i inne niemniej pozytywne cechy...

Komisja Edukacji Narodowej - pigułka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 3024

, administracyjnych, prawnych, jak i wnikliwością szczegółów. Cechuje je głęboki humanitaryzm, wiew myśli postępowej...

Pedagogika opiekuńcza

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

: - humanitaryzm - praworządność - poprawność - mądrość - lojalność Te zasady posłużyły jako podstawa...

DZIAŁ II zasady procesu karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1484

zasad występujących w procesie karnym: I. Zasady ogólnoprawne (państwa prawa, humanitaryzmu) II. Zasady...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 3521

w sprawach cywilnych gdy wartość przedmiotu sporu przekraczała 400 talarów 30. Humanitaryzm w prawie karnym...

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 3367
Wyświetleń: 4004

. poplecznictwo w sytuacji odbywania za skazanego kary) 3 ZASADA HUMANITARYZMU prawo nie może działać na zasadzie...

Globalizacja - Mierniki rozwoju gospodarczego

 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3038

TEMAT: Globalizacja. .Mierniki rozwoju gospodarczego: ekonomiczne: - PKB (Produkt krajowy brutto) - podaje się go w odniesieniu do całego kraju lub w przeliczeniu na 1 osobę, - majątek narodowy - opiera się na szacunku wartości zasobów naturalnych oraz tzw. majątku narodowego, np. nowoczesne t...

Historia prawa karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 420

, jednak prawdziwy przełom pod wpływem ideologii humanitaryzmu XVIII w. Obok wskazówek dla sędziego nakazujących...