Historiografia - strona 12

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przedmiotem badań); historiografia (analiza losów osoby w danych warunkach historycznych); socjobiografia...

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2198

wieku roli po­zycji świeckich tak dalece, iż mówi się w historiografii o procesach lai­cyzacji kultury...

Archeologia wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Archeologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

. Powszec:nie w historiografii funkcjonuje pozekonanie że Bastarnowie byli Germanami, pojawia się pytanie...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

rządzących i wreszcie w chrześcijaństwie. Od XVIII w. jest to bardzo istotny problem historiografii. Pojawiła...

Psychobiografia

 • dr Marian Olejnik
 • Metodologia badań I
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1428

Olejnik. Notatka składa się z 30 stron. William McKinley Runyan. „Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody” Część III Teoria i metoda w badaniu przebiegu życia jednostki R7. Metoda studium przypadku. Metoda studium przypadku wymaga prezentacji i interpretacji szczegółowych in...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1561

produkcji dóbr materialnych (stąd marksistowska historiografia i socjologia była określana jako materializm...