Historia Polski - strona 23

Pytania i odpowiedzi 2013

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1799

narodowego w okresie zaborów c. nie widział możliwości napisania wspólnej historii Polski przez katolików...

Polityka zdrowotna - wykład

 • dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
 • Polityka społeczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1435

całkowitych w PKB w 2006 r. Źródło: Opracowanie na podstawie OECD Health Data 2008 HISTORIA POLSKIEJ POLITYKI...

Juliusz Słowacki - Lilla Weneda

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

jakby symbolicznym obrazem dziejów i historii Polski. W utworze oprócz omówionych wcześniej aluzji do powstania...

Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 3500

ZAJĘCIA 3- WPŁYW REFORMACJI I KONTRREFORMACJI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W EUROPIE I W POLSCE Reformacja i kontrreformacja w Europie (Luter, Filip Melanchton, Jan Szturm). Gimnazja humanistyczne w Elblągu, Gdańsku i Toruniu. Szkoły kalwińskie, luterańskie i ariańskie. I Reformacja i kontrreformacja w ...

Komisja Edukacji Narodowej - pigułka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 2681

narodowej, rozbudzać uczucia patriotyczne. Zadaniom wychowania obywatelskiego miała służyć nauka historii...

Geopolityka - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

33. GEOPOLITYKA Scharakteryzuj pojęcie geopolityki, geohistorii i geostrategii. Pojęcie geopolityka zostało stworzone przez szwedzkiego politologa Rudolfa Kjellena na początku XX w. dla określenia szczególnej analizy polityki (głównie, choć nie wyłącznie, polityki zagranicznej państw narodowych) p...