Histogram - strona 24

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4858

, - liniowe, - histogramy, - pasmowe, - bryłowe, - kartogramy, - kombinowane, - specjalne. Analiza: Analiza...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2058

Geodezja I    1. Metodę kierunkową pomiaru kątów powinno stosować się:     1)  dla każdej liczby celowych   2)  na terenach bagiennych i tam gdzie pomiar może trwać długo   3)  dla trzech lub większej liczby celowych   4)  gdy chcemy zmniejszyć błąd odczytu     2. Dla poziomej osi celowej wpływ błę...

Podstawy statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jan Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 4305

); powierzchniowe (prezentacja za pomocą figur płaskich - wykresy słupkowe i kołowe)   HISTOGRAM - wykres słupkowy...

Statystyka - teoria i zadania

 • Politechnika Lubelska
 • Statystyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3731

. Do powierzchniowych należą histogram zwykły i skumulowany. Formy te są graficznym przedstawieniem szeregów...

Zagadnienia z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

od 1.01 do 31.12 za lata) Wykresy: diagramy, histogramy 13. obliczenia: dla okresów- za pomocą średniej...

Pytania na egzamin inżynierski - Metody kierunkowa pomiaru kątów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1708

G e o dez j a I 1. Metodę kierunkową pomiaru kątów powinno stosować się: 1) dla każdej liczby celowych 2) na terenach bagiennych i tam gdzie pomiar może trwać długo 3) dla trzech lub większej liczby celowych 4) gdy chcemy zmniejszyć błąd odczytu 2. Dla poziomej osi celowej wpływ błędu kolimacj...

Zarządzanie jakością - opracowanie wykładów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3052

doc. Notatka zawiera takie informacje, jak: normy ISO 9000:2005, konsument, producent, klasa jakości, koncepcja TQM, założenia i istota koncepcji, benchmarking, osiem zasad zarządzania ISO 9000-2005, polityka jakości -poradnik, metodyka wdrożenia, program Natura 2000, zakres normy, skuteczność sy...