Hiperinflacja - strona 28

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2800

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospod...

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 3661
Wyświetleń: 8792

(do 5% rocznie) - umiarkowana / krocząca 5%-10% - galopująca 10%-150% - hiperinflacja powy ej 150...

Wielkość popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

Hiperinflacja ponad 50% m-nie. Luka inflacji – nadwyżka wielkości łącznego popytu na towary nad wielkością...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4809

od 10% do 150% rocznie Hiperinflacja powyżej 150% rocznie Ponadto mówimy o inflacji otwartej gdy ceny...

Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4158

%, ü Inflacja przyśpieszająca- 3,5%- 10%, ü Inflacja galopująca- powyżej 10%, ü Hiperinflacja powyżej...

Makroekonomia - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Dagmara Zuzek
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3563

)do 9,9% c)inflacja galopująca od 10-99,9% d)hiperinflacja powyżej 100% Przyczyny inflacji wg. ekonomistów...

Polska Droga do kapitalizmu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Sylwia Mikulska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2086

i inwestycji; • w celu zmniejszenia popytu na dobra inw. i konsumpc. i dla opanowania hiperinflacji...

Referat na historię gospodarczą

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2947

hiperinflacji, prawdziwą plagą okazały się takie zjawiska jak monopolizacja, niejasne stosunki własnościowe...

Makroekonomia - 63 zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

- charakteryzująca się wielkością wzrostu cen hiperinflacja . c) na oczekiwanie oczekiwana nieoczekiwana d...