Grupa nacisku - strona 16

Funkcje PG w różnych systemach ekonomicznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Aniela Dylus
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

pieniądza - zawężone - Dochód nar. jest dalej centralnie regulowany, podlega też oddziaływaniu różnych grup...

Ustrój polityczny 1918 – 1926

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

marcowej na rząd wywierały wpływ różnorodne grupy interesów zwane też grupami nacisku, należały...

Władze stanowe i lokalne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

się wielu kontrkandydatów i on może uzyskać największy % głosów spośród nich ) grupy nacisku na poziomie stanowym...

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

stają się celem grup nacisku, które próbują zdominować agencję, której podlegają Dążą do gwarancji...

Style kirowania i kierownicy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

związanych ze strukturą władzy i grup nacisku, osobistych postaw kierowniczych z pewną dozą konformizmu...

Maria Janion - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

. Nigdy wcześniej nie zdołali oni ukształtować tak silnej i oryginalnej grupy nacisku, która podyktowałaby cały styl...