Grupa ilorazowa zadania - strona 3

Metody ilościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

ze swojej grupy Wskaźnik to znak obecności danego zjawiska Zmienna - cecha która przybiera różne nasilenie...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2422

negatywnych (ryzyk). 22. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych Zadaniem oceny projektów inwestycyjnych...

Regresja wieloraka.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

przed nami zadanie regresji wielorakiej, w którym zmienną zależną (Y) byłby wzrost, a zmiennymi niezależnymi (X...

Analiza część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Florian Bartmiński
 • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2051

uzyskanych wyników zgodny lub zbliżony do rozkładu normalnego a ) TEST t-STUDENTA Zadanie: Czy osoby różnią...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4907

. Poznawać może jednostka, grupa społeczna, kultura, poprzez: zmysły, doświadczenia. Poznawanie...

Test Stroopa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1715

, który wykonał zadanie najlepiej. Schematy badań Problemy logiczne (Shaw 1932) - grupa rozwiązuje zadania...