Granit - strona 7

Wietrzenie skał

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

ułożone w piętrach ławice Np.Spitzkoppe, pustynia Namib - fragmenty spękań, spękania w granicie...

Jonizacja-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Śliwińska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1673

radonu są zwietrzały granit i gaz ziemny; Stężenie radonu w pomieszczeniach (wskutek emisji z materiałów...

Wiek geologiczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

górotwórcze (orogeneza waryscyjska), w Polsce: granity strzelińskie, karkonoskie, sylur - trzęsienia ziemi...

Surowce i ich źródła - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ewald Świeboda
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

charakterystycznych kulturowo znajduje się 97% skał pochodzenia eratycznego (lokalnego) Najwięcej skał - granit...

Magmatyzm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
 • Hydrologia oraz nauki o Ziemi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

magmy – przewa_a ortoklaz, muskowit i kwarc, z minerałów ciemnych biotyt (skały: granity, sjenity...

Mineralogia petrografia -

 • Mineralogia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2961

, ale są tak charakterystyczne, że pojawia się druga nazwa członowa np. granit turmaninowy Inna systematyka: Minerały pierwotne...