Gramatyka historyczna języka polskiego - strona 17

Gatunki wypowiedzi, akty mowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1729

wypowiedzi, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001 A. Wilkoń, Spójność i struktura...

Nauki pomocnicze historii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3038

może także specyficzny język. W okresie zaborów, kiedy zakazane lub karane było pisanie o rzeczach polskich...

Teksty źródłowe Wołoszyna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

przy pomocy poprawnej gramatyki, jak i literatury. Język grecki jest też konieczny, gdyż bez niego nie opanuje...

Fleksja a słowotwórstwo-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2800

dla treści, pozostawiając tzw. zdanie minimalne Schematy zdaniowe - jeden z wniosków gramatyki generatywnej...

Książka ksylograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

podręczniki szkolne, gramatyki języka łacińskiego , donaty (Aelius Donatus w 350 r. n. e napisał gramatykę...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1743

wymowy", pierwszy podręcznik do gramatyki języka polskiego. W 1743 roku Stanisław Leszczyński opublikował...

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

sposób konstruowania znaków złożonych ze znaków prostych (Gramatyka), dyrektywy znaczeniowe określające właściwe użycie...