Globalizacja - strona 164

Przedsiębiorstwo turystyczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2793

odnosić się będą do następujących problemów: postępujące bardzo szybko procesy globalizacji w turystyce...

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162

., pogłębiającą się globalizacją, powstaniem nowych państw. Polska Czerpano ze wzorów włoskich- stasowano szyfry...

Finanse - pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Justyna Katarzyna Rój
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1785

i poziomu kursu walutowego) 6. Bilans płatniczy i jego budowa 6a. Internacjonalizacja i globalizacja rynków...

Inwestycje kapitałowe - pytania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

globalizacji rynków kapitałowych, zmienności celów, wahań giełdowych kursów. 2. Trójkąt decyzyjny w inżynierii...

Ćwiczenia projektowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Henryk Kozarowicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750

z globalizacją gospodarki, tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego, procesem przystępowania Polski do Unii...

Pedagogika - notatki na egzamin

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Janusz Iskierski
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4739

przy minimum kosztów . * ekspansja nowoczesności- globalizacja ,prowadzi do unowocześnienia świata...

Polityka pieniężna Pronobis

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5768

Wykłady z przedmiotu polityka pieniężna prowadzonego przez M. Pronobisa na WSB. Dokument 26 stronicowy. Plik zawiera zagadnienia takie jak: historia pieniądza, Prawo Kopernika ? Greshama, samoregulacja, ilościowa teoria pieniądza, banki centralne i ich funkcje, Bretton Woods, funkcje pieniądza, bank...