Globalizacja - strona 132

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

na światowym rynku pracy pod wpływem procesu globalizacji, współistnienia pomyślności i bogactwa z ubóstwem...

Polityka medialna-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

. Globalizacja procesu komunikowania wymusiła harmonizację regulacji prawnych, standaryzację infrastruktury...

Parlament Europejski-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

korzyści z globalizacji Zapewnienie pełnej uznawalności oraz wsparcia roli regionów europejskich ZIELONI...

Wykład - Mobilność zawodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

i etnicznych globalizacja- migracje stopniowo obejmują cały świat wiele krajów będzie źródłem i celem migrantów...

Rodzaje norm międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

globalizacji - oprócz org. mnar. i państw są też korporacje wielonarodowe czy też org. pozarządowe...

Wycena przedsiębiorstwa

 • dr Anna Ludwiczak
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

zwrotu. Współcześnie doszło do przyśpieszenia (akceleracji) tego zjawiska wskutek globalizacji...

Segmantacja i pozycjonowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

na zachodzące procesy globalizacji gospodarki, powodujące upodobnianie elementów identyfikacji marek (nazwy...

Macierz BCG - Analiza portfelowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176

1994 G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja Strategia i zarządzanie, Felberg...